top of page

PRIVACYBELEID :
 

Dit privacybeleid beschrijft hoe Indiantrophy.com persoonlijke informatie beheert en uw privacy respecteert. Dit beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.
 

Verzameling van persoonlijke informatie: als bezoeker van de site kunt u deelnemen aan vele activiteiten zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Afhankelijk van de activiteit wordt een deel van de informatie die we u vragen te verstrekken, geïdentificeerd als verplicht en sommige als vrijwillig. Als u de verplichte gegevens met betrekking tot een bepaalde activiteit niet verstrekt, kunt u die activiteit niet uitoefenen. We kunnen uw contactgegevens verzamelen, zoals uw naam, telefoonnummers, adres en e-mailadres, evenals profielinformatie, inclusief uw wachtwoord, details over uw aankopen en details over uw interacties met ons.
 

Hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt:

INDIATROPHY.COM kan deze informatie gebruiken om -

  • Verwerk uw financiële transacties; Onderhoud uw bestelling.

  • Reageren op verzoeken, vragen en opmerkingen van de klantenservice.

  • Beheer uw account.

  • Stuur je gevraagde product- of service-informatie.

  • U op de hoogte houden van speciale aanbiedingen en diensten van INDIANTROPHY.COM en geselecteerde derde partijen.

  • Beheer promoties en breng u op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen.

  • Onderzoek, voorkom of onderneem actie met betrekking tot illegale activiteiten en/of schendingen van onze Servicevoorwaarden.

  • Voldoen aan onze behoeften op het gebied van onderzoek en product-/serviceontwikkeling en om onze site, services en aanbiedingen te verbeteren.


 

Pas uw ervaring aan, inclusief het richten van onze diensten en aanbiedingen op u.

In bepaalde situaties kunnen we worden verplicht om persoonlijke gegevens vrij te geven in reactie op wettige verzoeken van overheidsinstanties. Waar wettelijk vereist en wanneer we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, rechtszaken te voorkomen, uw veiligheid of die van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken en/of te reageren op een verzoek van de overheid. We kunnen ook informatie over u vrijgeven als we vaststellen dat een dergelijke openbaarmaking moet worden gedaan om redenen van nationale veiligheid, wetshandhaving of andere zaken van openbaar belang.

Het delen van informatie met dienstverleners: INDIANTROPHY.COM gebruikt een of meer externe betalingsverwerkingsbedrijven om u onze goederen en diensten te factureren. Voor zover wij weten, bewaren, delen, bewaren of gebruiken deze bedrijven geen persoonlijk identificeerbare informatie voor enig ander doel. We verkopen of verstrekken geen persoonlijke informatie aan andere bedrijven voor de marketing van hun eigen producten of diensten.

Gegevensbewaring: we bewaren uw gegevens zolang uw account actief is, uw gegevens nodig zijn om u diensten te verlenen of zolang als nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Als u uw account wilt verwijderen of wilt vragen dat we uw gegevens niet langer gebruiken om u diensten te verlenen, neem dan contact met ons op. We zullen binnen een redelijke termijn op uw verzoek reageren. We zullen uw informatie bewaren en gebruiken indien nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.
 

Bescherming van uw persoonlijke informatie: de persoonlijke informatie die u verstrekt in verband met het gebruik van de site, wordt op verschillende manieren beschermd. Hoewel we rekening houden met de gevoeligheid van de persoonlijke informatie die we verzamelen, verwerken en opslaan, en de huidige stand van de technologie om deze maatregelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Als je vragen, twijfels of verwarring hebt met betrekking tot een van de voorwaarden die hier in het privacybeleid worden uiteengezet, vraag ons dan om opheldering. We komen binnen een redelijke termijn bij je terug.
 

bottom of page