top of page

ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്:
ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയായ ചെംസോൺ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ട്രോഫിയുടെയും അവാർഡുകളുടെയും നിയമങ്ങൾ തിരുത്തിയെഴുതുക എന്ന ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ട്രോഫിയും അവാർഡുകളും പണത്തിന്റെ വിലയ്ക്ക് നൽകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി, ട്രോഫി & അവാർഡുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിലും വിപണനത്തിലും പുതിയ വഴിത്തിരിവായി. അതിനുശേഷം, കമ്പനിയുമായി  ട്രോഫിയും അവാർഡുകളും കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി പ്രൊഫഷണലുകളുടെ ഒരു സംഘം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്  രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് പേരുകളിൽ ചിലതിന് മുൻഗണന നൽകുന്ന വിതരണക്കാർ എന്ന നിലയിലേക്ക്. ഞങ്ങളുടെ ശ്രേണി വിപുലവും അതുല്യവുമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഓഫറുകളിൽ എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് ഈ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശയം നൽകും. വിദേശ ശൃംഖലയ്‌ക്കൊപ്പം നിരവധി ഇനങ്ങൾക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഇൻ-ഹൗസ് നിർമ്മാണ ശേഷിയും ഇറക്കുമതിയിലെ ശക്തിയും ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകൾക്ക് മികച്ച സേവനവും ലോകോത്തര നിലവാരവും കൃത്യസമയത്ത് ഡെലിവറിയും ഉറപ്പ് നൽകുന്നു.
ചെംസോൺ ഇന്ത്യയുടെ വിഷൻ, മിഷൻ & കൾച്ചർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്.

ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം :
ഞങ്ങളുടെ റോഡ്‌മാപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യത്തിൽ നിന്നാണ്, അത് ശാശ്വതമാണ്. ഇത് ഒരു കമ്പനി എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും തീരുമാനങ്ങളെയും തൂക്കിനോക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡമായി വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
· പുതിയ സമ്മാന ആശയങ്ങൾ നൽകാൻ
· ബ്രാൻഡ് തിരിച്ചുവിളിക്കലും നിലനിർത്തലും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിന്
മൂല്യം സൃഷ്‌ടിക്കാനും മാറ്റമുണ്ടാക്കാനും...

ഞങ്ങളുടെ വീക്ഷണം :
· ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഞങ്ങളുടെ റോഡ്‌മാപ്പിന്റെ ചട്ടക്കൂടായി വർത്തിക്കുകയും സുസ്ഥിരവും ഗുണമേന്മയുള്ളതുമായ വളർച്ച കൈവരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
· ആളുകൾ: ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ചവരാകാൻ പ്രചോദനം നൽകുന്ന ജോലി ചെയ്യാനുള്ള മികച്ച സ്ഥലമാകൂ.
· പോർട്ട്ഫോളിയോ: ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക
· പങ്കാളികൾ : ഉപഭോക്താക്കളുടെയും വിതരണക്കാരുടെയും ഒരു വിജയ ശൃംഖല പരിപോഷിപ്പിക്കുക, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പരസ്പരവും നിലനിൽക്കുന്ന മൂല്യവും സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
· ലാഭം: നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് ദീർഘകാല വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക.
· ഉൽപ്പാദനക്ഷമത : വളരെ ഫലപ്രദവും മെലിഞ്ഞതും വേഗത്തിൽ ചലിക്കുന്നതുമായ ഒരു സ്ഥാപനമാകുക.


നമ്മുടെ വിജയിച്ച സംസ്കാരം:
· നമ്മുടെ വിജയിക്കുന്ന സംസ്കാരം നിർവചിക്കുന്ന മനോഭാവങ്ങളും പെരുമാറ്റരീതികളും നിർവചിക്കുന്നു, അത് വൻതോതിൽ വളരാനും ഉയരാനും

ഞങ്ങളുടെ മൂല്യം ജീവിക്കുക:
· നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു കോമ്പസ് ആയി വർത്തിക്കുകയും ലോകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നുവെന്ന് വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
· നേതൃത്വം : നല്ല ഭാവി രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള ധൈര്യം.
· സഹകരണം : കൂട്ടായ പ്രതിഭയെ സ്വാധീനിക്കുക.
· സമഗ്രത : യഥാർത്ഥമായിരിക്കുക.
· അഭിനിവേശം: ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.
· വൈവിധ്യം : ഞങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡുകൾ പോലെ.
· ഗുണമേന്മ : നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നന്നായി ചെയ്യുന്നു.
· വിപണിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
· ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക
· വിപണിയിൽ ഇറങ്ങി കേൾക്കുക, നിരീക്ഷിക്കുക, പഠിക്കുക.
· വിശാലമായ ഒരു കാഴ്ച സ്വന്തമാക്കുക.
· എല്ലാ ദിവസവും മാർക്കറ്റിൽ എക്സിക്യൂഷനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
· അടങ്ങാത്ത ജിജ്ഞാസയും പഠിക്കാൻ സന്നദ്ധനുമായിരിക്കുക

സ്മാർട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുക:
· അടിയന്തിരമായി പ്രവർത്തിക്കുക.
· മാറ്റത്തോട് പ്രതികരിക്കുക.
· ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഗതി മാറ്റാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക.
· സൃഷ്ടിപരമായ അസംതൃപ്തി നിലനിർത്തുക.
· കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുക.

ഉടമകളെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കുക:
· നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കും നിഷ്‌ക്രിയത്വങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദികളായിരിക്കുക.
· സ്റ്റ്യൂവാർഡ് സിസ്റ്റം അസറ്റുകൾ, മൂല്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
· റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിനും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച വഴികൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുക.
· ഞങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക - എന്താണ് പ്രവർത്തിച്ചത്, എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കാത്തത്.

· സർഗ്ഗാത്മകത, അഭിനിവേശം, ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം, വിനോദം എന്നിവ പ്രചോദിപ്പിക്കുക

bottom of page